Current Articles | Categories | Search | Syndication

แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติและชุมชน มศว

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับที่ดินประมาณ 205 ไร่ จาก สปก. ถัดจากพื้นที่เดิม มศว องครักษ์ ทางด้านศูนย์กีฬา มศว เว้น 1 แปลง เป็นพื้นที่ประมาณ 145 ไร่ เว้นไปอีก 2 แปลง เป็นพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ พื้นที่ 60 ไร่ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการการจัดตั้ง “แหล่งการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติและชุมชน มศว” ได้มีงบประมาณประมาณ 15 ล้านบาทสำหรับถมที่ (นา) เรียบร้อยแล้ว กำลังเร่งดำเนินการ คาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จในช่วงประมาณ 2 ปี 

แหล่งการเรียนรู้ดังกล่าว จะพัฒนาเป็น 7 ส่วน (ตามแนวยาวคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่) ดังนี้ 

  • ส่วนที่ 1 จากถนนจรดริมคลองรังสิต จัดทำสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน ร่มรื่น สวยงามสะอาดตา
  • ส่วนที่ 2 ด้านในถนน พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ของ “ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์” มีแกลเลอรี่พฤกศาสตร์ ให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ครบวงจร ทั่วบริเวณเป็นแหล่งเรียนรู้สวนดอกไม้ ไม้ประดับนานาพรรณ
    (รถเข้าได้เฉพาะบริเวณนี้ ถัดจากนี้ต้องเดิน ขี่จักรยาน ขี่ม้า ขี่วัว – ควาย – ช้าง ตามความเหมาะสม)
  • ส่วนที่ 3 ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่บูรณาการของสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา ศูนย์ศิลปหัตถกรรมชุมชน และศูนย์วัสดุธรรมชาติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงอาคารเดี่ยวชั้นเดียวเล็กๆ ท่ามกลางสวนธรรมชาติร่มรื่น
  • ส่วนที่ 4 ประมาณ 10 ไร่ เป็นบริเวณ “สิกขธรรมอุทยาน” ที่มี สุญญตสถาน อาคารสำหรับธรรมปฏิบัติ มีสระน้ำกว้างสงบร่มรื่นท่ามกลางสวนธรรมชาติ ตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ส่วนที่ 5 ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ “สวนต้นไม้ใกล้สูญพันธุ์” จะแสวงหาต้นไม้ใกล้สูญพันธุ์จากทั่วประเทศ นำมาปลูกไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าและขยายพันธุ์ บริเวณนี้อาจพัฒนาเป็นที่พักแบบ “Home - stay” ต่อไป
  • ส่วนที่ 6 ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกสิกรรมธรรมชาติและพลังงานทดแทนของ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • ส่วนที่ 7 ประมาณ 10 ไร่ สุดท้าย ด้านหลังสุดติดกับถนนเล็กๆ อีกด้านหนึ่ง พื้นที่นี้จะเป็นแปลงสาธิตการทำนาระบบเกษตรธรรมชาติ มีครอบครัวชาวนาเล็กๆ หนึ่งครอบครัว (ขณะนี้ มศว มีควายพระราชทานแล้ว 2 ตัว คุณกีวีกับคุณมน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยฝากเลี้ยงไว้ในค่ายทหารจังหวัดสระแก้ว) 

ชาว มศว ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาแถวนี้ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติและชุมชน อย่างมีความหมายยิ่งต่อไป

 

SWU Weekly Logo อ้างอิง:
ลมแล้ง. "นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว : แหล่งเรียนรู้พฤกษศาสตร์ วิถีธรรมชาติและชุมชน" SWU Weekly. วันที่ 8 ตุลาคม 2551. หน้า 3

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009