Current Articles | Categories | Search | Syndication

วันสงกรานต์ไทย น้ำใจชาว มศว

            วันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ปีใหม่” มาเปลี่ยนเป็นวันที่     1 มกราคม ตามกระแสตะวันตกในภายหลัง กรุงเทพมหานครน่ารักสงบเรียบร้อยปีละ 2 ช่วง คือ ปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” และปีใหม่สากลหรือปีใหม่กระแสตะวันตก 1 มกราคม เพราะผู้คน ชาวกรุงเทพมหานครขับรถหรือเดินทางไปต่างจังหวัดกันมากมาย ทั้งชาวพื้นเพต่างจังหวัดและชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด การจราจร ธุรกิจและร้านรวงสงบเงียบซบเซาไปหลายวัน ใครที่ประสงค์จะสัมผัสกรุงเทพมหานครที่สันติสุข ก็มักจะใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลานั้นๆ
            แล้วทั้งปีใหม่ไทยและปีใหม่สากล ปีละ 2 ครั้ง ก็จะมีผู้เสียชีวิตมากมาย ด้วยการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ดื่มสุรา ผู้คนที่เกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังก็จะเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาโลก...เหมือนเรามีสงครามปีละสองครั้งหรือระบบนิเวศน์ควบคุมจำนวนประชากรปีละสองครั้งก็ว่ากันไป
            ในวันสงกรานต์จะมีการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ผู้ใหญ่       ที่เคารพรักนับถือ ชุมนุมสโมสรญาติมิตรเพื่อนพ้อง สังสรรค์ การเล่นสาดน้ำ รวมทั้งดื่มเหล้า เมายาเฉลิมฉลอง ตามค่านิยมของแต่ละครอบครัว แต่ละคน
            ในอดีตช่วงปีใหม่สงกรานต์ไทยจะมีการละเล่นและการแข่งขันต่างๆของไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การละเล่นไทยเป็นทั้งกีฬา บันเทิง และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและระหว่างชุมชน รวมทั้งเป็นโอกาสที่หญิงชายจะมาพบปะเกี้ยวพาราสีกัน
            ปัจจุบันสงกรานต์ไทยยังคงรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัวขอพร การสโมสรสังสรรค์และการสาดน้ำไว้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำได้กลายเป็นไฮไลท์ของสงกรานต์ ทั้งคนไทยรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ สาดน้ำกันด้วยวิธีการต่างๆ ตั้งถังน้ำโอ่งน้ำ ในรถปิคอัพแล้วสาดกัน การใช้ปืนฉีดน้ำขนาดเล็กใหญ่ ฉีดแรง ฉีดเบา หลากสีสัน รวมทั้งวิธีแผลงอื่นๆ เช่น ใช้ท่อน้ำทำปืนฉีดน้ำ ขว้างถุงพลาสติกใส่น้ำ บางคนก็แถมก้อนน้ำแข็งด้วย...สนุกมาก
            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์ ผอ.ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย ผศ.สมชาย ไกรสังข์ และทีมงาน เสนอให้จัด     วันสงกรานต์ ณ มศว องครักษ์ ก่อนวันสงกรานต์เล็กน้อย ให้ชาว มศว ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ สร้างความรักความผูกพัน สร้างพลังร่วมภายในองค์กรของเรา...แล้วงานวันสงกรานต์      ที่เอาจริงเอาจังก็เกิดขึ้นในปี 2553
            งานวันสงกรานต์เกิดขึ้นบริเวณพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว เริ่มด้วยทำบุญตอนเช้า ขบวนแห่สรงน้ำพระ รดน้ำ สาดน้ำ ฉีดน้ำ รวมทั้งฉีดน้ำด้วยท่อฉีดน้ำขนาดใหญ่จากรถน้ำของมหาวิทยาลัย ขบวนกลองยาวที่ต่างสนุกสนานกันอย่างสุดเหวี่ยง หลังจากนั้นเป็นการแสดง การแข่งขัน และการละเล่นไทย เช่น ในน้ำก็มีหมาเน่าลอยน้ำ แข่งว่ายห่วงยาง แข่งเรือ มวยทะเล บนบกก็มีการแข่งขันชิงธงยอดเสาน้ำมัน ต่อยมวยปิดตาบนตับจาก แม่งูกินหาง ฯลฯ ต่างเรียนรู้เรื่องการละเล่นไทย ประทับใจ และสนุกสนานโดยถ้วนหน้า
            นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ ยังช่วยรวบรวมเรื่องการละเล่นไทยจากทุกภูมิภาค มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์แจกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิชาการไปพร้อมกัน
            วันนั้นทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย ทั้งชายและหญิง ปรากฏว่าเป็นชุดไทยหลากหลายเผ่าพันธุ์มาก ทั้งชาวเมือง ชาวนา ชาวเขา ชาวดอย ขุนนาง เหนือ ใต้ อีสาน ภาคกลาง สวยงามมาก ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน มีการประกวดประชันตำส้มตำประกอบหางเครื่อง สนุกสนานเฮฮาตลอดรายการ แต่ละหน่วยงานนำอาหารของตนมาจัดเป็นซุ้มอาหาร บริการกันอย่างญาติมิตร ต่างชื่นชมยินดีอิ่มหนำสำราญกันถ้วนหน้า
          มหาวิทยาลัยวางเป้าหมายไว้ 2 ประการ
            1. ปรารถนาที่จะเห็นงานวันสงกรานต์ มศว ได้รับการพัฒนาสืบทอดให้ยั่งยืน เป็นงานประจำปีที่มีความสำคัญ มีความหมายสำหรับชาว มศว และชุมชน เป็นงานสงกรานต์ที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
            2. ปรารถนาจะให้บริเวณและพื้นที่ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว” นอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งอบรมสัมมนา ประชุม พิธีการ เฉลิมฉลอง สโมสร ไทยและนานาชาติและเป็นศูนย์กลางชุมชนให้จงได้
            ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำให้ มศว เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว...ขอบคุณ

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009