Current Articles | Categories | Search | Syndication

การพัฒนาภูมิทัศน์และที่จอดรถใต้ดิน

          ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม. พื้นที่ร้อยไร่เศษ พื้นที่ทอง หรือ Platinum แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ราคาสูงกว่าราคาประเมินมากมาย ซื้อขายกันแถบนั้น รวมทั้งในซอยต่างๆ ตารางวาละ 500,000–700,000 บาท (2554) พื้นที่ธุรกิจ พื้นที่จำกัด อาคารต้องขึ้นแนวตั้ง 10-20-30 ชั้น ราคาจะถีบตัวสูงขึ้นวันแล้ววันเล่า
            การเดินทางใต้ดิน บนดิน ลอยฟ้า ในคลองแสนแสบ แอร์พอร์ทลิงค์ ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร แม้จะรถติดปราบเซียนก็ตาม
            ถ้า มศว ประสานมิตร ไม่มีที่จอดรถย่อมเป็นปัญหาใหญ่หลวงในการเรียนการสอน กิจกรรม อบรมสัมมนา บริการวิชาการ วิสัยทัศน์และความพยายามในเรื่องที่จอดรถใต้ดินจึงเกิดขึ้นเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว แล้วทุกอย่างจึงเสร็จสิ้นลงวันนี้ การจัดซื้อที่ดินริมถนนอโศกมนตรี อาคารสองหลัง และที่จอดรถใต้ดินเสร็จสิ้นลงในช่วงพุทธศักราช 2553
            โครงการและพื้นที่ดังกล่าว รวมเรียกว่า SWUNIPLEX (Srinakharinwirot Complex) เป็นพื้นที่บริการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ชุมชนหรือสาธารณะ (Public Zone) แยกออกจากพื้นที่วิชาการ (Academic Zone) ด้านใน มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ภาคเอกชนมาบริหารจัดการ เพื่อความเข้มแข็ง ระบบระเบียบ สะอาด ประณีต มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับภาคเอกชนที่รับผิดชอบ
            ตามแผนงานที่วางไว้ในช่วงรับงานวาระแรก ปีแรก 2546 นอกจากพัฒนาทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกแห่ง มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลชลประทาน พื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยชายขอบประเทศทุกแห่ง การพัฒนาพื้นที่ มศว ประสานมิตร เร่งด่วน ด้วยทรุดโทรม สกปรก และขาดระบบระเบียบมาก
            เมื่อ SWUNIPLEX ที่จอดรถใต้ดิน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน อาคารคณะมนุษยศาสตร์และอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ทุกอาคารเสร็จสิ้นลง ต้องดำเนินการเรื่องสภาพภูมิทัศน์ต่อไป
            มศว ไม่ใช่มหาวิทยาลัยร่ำรวย ไม่ได้มีที่ดินทรัพย์สินเกื้อหนุนมากมาย แต่ถ้าเรารู้จักนำเสนอ รู้จักแสวงหา รู้จักทำมาหากินเชิงวิชาการ สู้งานอดทนและเข้มแข็ง ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักใช้ รู้จักมัธยัสถ์ อดออม” จนก็รวยได้ รู้จักพอ รู้จักใช้ก็รวยได้ ไม่ต้องอิจฉาตาร้อนใคร
            มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนทุกประการ ภาพความฝันในอนาคตคือ พื้นที่ทุกตารางนิ้ว เป็นระบบระเบียบ สะอาด ประณีต อาคารสง่างาม สภาพภูมิทัศน์งดงาม เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ไฟเบอร์ออพติค เกะกะระโยงระยาง ต้องฝังลงใต้ดิน ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ต้องมีมาตรฐานสูง มศว ต้องเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ให้จงได้ แม้วัตถุอาคารบ้านเรือนจะมิใช่หัวใจสูงสุดของการเป็นมหาวิทยาลัย แต่เครื่องมือ เครื่องสนับสนุน พื้นที่สิ่งแวดล้อม ที่ประณีตงดงาม ย่อมสนับสนุนและกระตุ้นความดีงาม กระตุ้นความรักความศรัทธา ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ สติ-ปัญญา-วิชาการ อย่างแน่นอน พร้อมกันนั้นยังบอกถึงรสนิยมสูง-ต่ำ ของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตอีกด้วย...มศว ต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร
            มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับรื้อสภาพภูมิทัศน์ก้อนแรกประมาณ 70 ล้านบาท จากบริเวณด้านหน้าซอยประสานมิตร หน้าโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) ไปจนถึงด้านหน้าคณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแล้วเสร็จไม่เกินกลางปี 2554 ส่วนพื้นที่ที่เหลือจรดริมคลองแสนแสบ น่าจะใช้งบประมาณอีกประมาณ 10-20 ล้านบาท จัดซื้อที่ดินเอกชนที่ยังหลงเหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาท จัดระบบท่อระบายน้ำเสียใต้ดินและดำเนินการเอาสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ไฟเบอร์ออพติค ลงใต้ดินอีก 100 ล้านบาท...ไม่มีสิ่งใดได้มาด้วยความว่างเปล่า
            งานที่เหลือคงเป็นงานของผู้บริหารชุดต่อไปอย่างแน่นอน
            มศว ประสานมิตร จะเป็น Pink Campus โดยมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นหลัก มศว องครักษ์ จะเป็น Yellow Campus โดยมีต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
            ได้ยินคนงานเขาแซวกันว่า...เหลืองานไว้ให้ผู้บริหารชุดต่อไปบ้าง...สวัสดี

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009