Current Articles | Categories | Search | Syndication

ดินกลางใจสนาม มศว

            นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่า กำลังศึกษาพื้นที่ มศว ประสานมิตร ในเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สามารถสรุปอย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน คือมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นว่า ที่ตั้ง มศว ประสานมิตร ปัจจุบัน เคยเป็นที่ตั้งฐานทัพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก พุทธศักราช 2310 ระหว่างเดินทัพไปตีเมืองจันทบุรี ได้มีการกล่าวถึงต้นโพธิ์ทะเล ซึ่งปัจจุบันก็มีต้นโพธิ์ทะเลอยู่หน้าคณะพลศึกษา ด้านหลังอาคาร 14 มศว ประสานมิตร ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องพิสูจน์อีกยาวไกล
            อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตรงนี้ก่อนที่ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล จะดำเนินการจัดซื้อก่อนการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงปี 2492 เป็นท้องทุ่ง เป็นที่นา เป็นที่โล่งแจ้งอย่างแน่นอน ส่วนจะเกี่ยวข้องกับฐานทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือไม่ ย่อมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
            ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่ บางกอก” หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เป็นท้องทะเล อาจเป็นป่าชายเลนนับด้วยพันปี นับด้วยร้อยปี นับด้วยหกสิบปีเศษของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พื้นที่ตรงนี้ ย่อมมีประวัติศาสตร์ มีสภาพภูมิศาสตร์ มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีสิ่งมีชีวิต มีชีวิตผู้คนที่พัฒนาไป เปลี่ยนแปลงไป มีการเกิดแล้วก็มีการตาย มีสุข มีทุกข์ของผู้คนมากมาย ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
            ช่วง มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” 28 เมษายน 2552 เป็นช่วงของการก่อสร้างมากมาย รวมทั้งอาคารที่จอดรถใต้ดินที่ มศว ประสานมิตร ได้มีการขุดเจาะเพื่อตรวจสอบสภาพดินและทำเสาเข็มอาคารดังกล่าว ได้รับรายงานว่าได้มีการขุดเจาะลึกถึง 30 เมตร ลึกมาก
            อธิการบดีได้ขอให้ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่ง และความปลอดภัย นำดินจากบริษัทก่อสร้างส่วนที่ลึกที่สุด (30 เมตร) นำมาบรรจุผอบเครื่องปั้นดินเผา รูปฟักทอง ลายทอง ขนาดกว้าง 6.5 ซม. สูง 5 ซม. มอบให้กับศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่มีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย และประสงค์จะได้ผอบใส่ดินกลางใจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำไปเป็นที่ระลึก เป็นสิ่งเตือนความทรงจำ เป็นประจักษ์พยานความดีงามทั้งปวง หรือความรู้สึกอื่นใดตามที่หัวใจปรารถนา
พร้อมกันนั้นก็ได้มอบการ์ดแผ่นพับสีเทา สวยงามสุภาพเรียบร้อย ด้านนอกเป็นตรา มศว(สีเงิน) ตรา 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร (สีน้ำตาลเข้ม) และด้านหลังเป็นภาพน้ำหนักขาว – ดำ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สีน้ำตาลเข้ม)
            ด้านในมีข้อความดังปรากฏ

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009