Current Articles | Categories | Search | Syndication

หมู่บ้าน "ประชาคม มศว 60 ปี หนึ่งและสอง"

การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องบริหารจัดการอนาคตไปพร้อมกัน "งานสวัสดิการ" มหาวิทยาลัยก็พึงควรต้องมองให้ทะลุ มองอนาคต มองสวัสดิการและชีวิตของบุคลากร มิใช่เพียงปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยใช้งานเขาอยู่เท่านั้น ต้องมองไปชั่วชีวิตของเขา อนาคตของเขา ลูกหลานของเขา ทั้งการดำรงชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรรายได้น้อย กล่าวเฉพาะทางด้านที่อยู่อาศัย เราจะทำอย่างไรให้เขามีโอกาส มีที่อยู่อาศัย มีบ้าน มีโฉนดและที่ดินสักแปลง แม้น้อยนิด ก่อนที่ทุกคนจะคืนลมหายใจให้กับแผ่นดิน

หลักคิดดังกล่าว ในช่วง มศว 60 ปี และ "จุดเปลี่ยน มศว" มหาวิทยาลัยได้หารือและทำความร่วมมือกับ บริษัท พรธิสาร จำกัด บริษัทก่อสร้างที่มีน้ำใจต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความร่วมมือได้เริ่มขึ้นแล้ว "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2553" โดยมหาวิทยาลัยได้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์ เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้

หมู่บ้านดังกล่าวคือ หมู่บ้าน "ประชาคม มศว 60 ปี" ด้วยเป็นหมู่บ้านที่มีสองพื้นที่ พื้นที่ 50 ไร่ และพื้นที่ 7 – 8 ไร่ จึงน่าจะเรียกขานว่า หมู่บ้าน "ประชาคม มศว 60 ปี หนึ่ง" และ "ประชาคม มศว 60 ปี สอง"

หมู่บ้าน "ประชาคม มศว 60 ปี หนึ่ง"(50 ไร่) อยู่บนถนนรังสิต – นครนายก ขับรถจากรังสิตอยู่ซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามกับ มศว องครักษ์ ของเรา ก่อนถึง มศว องครักษ์ 3 กม. เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยและกสิกรรมเท่านั้น หน้ากว้างติดถนนรังสิต – นครนายก ประมาณ 50 เมตร แนวยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว(เส้นใหญ่) ลึกเข้าไปด้านใน

จัดสรรพื้นที่ 140 แปลง ตารางวาละ 8,000 บาท แปลงละประมาณ 70 – 80 ตารางวา บ้าน 2 ชั้น ราคารวมบ้านและที่ดินประมาณ 1.2 – 2.0 ล้านบาท มีพื้นที่สาธารณะ 3 – 4 แห่ง มีสโมสรสำหรับชาว มศว พื้นที่สาธารณะเป็นของ มศว

หมู่บ้าน "ประชามคม มศว 60 ปี สอง"อยู่บนถนนรังสิต – นครนายก เช่นกัน ฝั่งเดียวกัน ขับรถจากรังสิตเลย มศว องครักษ์ไปประมาณ 5 – 6 กม. (พื้นที่ 7 ไร่เศษ) จัดสรรเป็น Town Home บริเวณนั้นเป็นพื้นที่สีส้มที่สามารถทำธุรกิจได้ จัดสรรเป็นเจ็ดสิบกว่าแปลง ที่ดินแปลงละ 20 – 22 ตารางวา ตารางวาละ 15,000 บาท รวมอาคารประมาณ 800,000 บาท รายละเอียดต้องตรวจสอบอีกครั้ง

บริษัท พรธิสาร จำกัด ยืนยันว่า จัดสรรและสร้างในระบบอุตสาหกรรม ถ้าเป็นราคาธุรกิจต้องบวกอีกประมาณ 25 – 30 เปอร์เซ็นต์ ราคาขอให้ตรวจสอบกับหมู่บ้านจัดสรรแถบนั้นก่อนตัดสินใจ

เพื่อความเป็น "ประชาคม มศว" อย่างแท้จริง และเพื่อเปิดโอกาสให้กับการดำรงชีวิต ของบุคลากร มศว ทุกคน เปิดโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้ขอให้การจัดสรรกระจายตัว ขอบริการเฉพาะชาว มศว เท่านั้น ขอไม่ให้มีระบบนายทุนเก็งกำไร และขอคำมั่นสัญญาหรือสัตยาบรรณ ไม่มีการขายต่อให้คนนอก มศว อย่างน้อยในช่วงเวลา 15 ปี (แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี)

การจัดระบบผ่อนส่ง อาจผ่อนส่งกับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งควรจะดำเนินการให้ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ตามกระแสบริหารธุรกิจการเงินในปัจจุบัน

ขอความสุขความเจริญมีต่อ ชาว มศว นิรันดร์

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009