Current Articles | Categories | Search | Syndication

ตลาดนัดนานาชาติ มศว ประสานมิตร

            เมื่อผู้บริหารชุดนี้รับงานวาระแรก (2546) ความพยายามในการจัดระบบระเบียบ ความสะอาดเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยก็เกิดขึ้นทันที มากมายหลายเรื่องราว เรื่องแรกๆดูเหมือนจะเป็นตลาดนัดวันพฤหัสบดีในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
            เมื่อรับงานนั้น ตลาดนัดดังกล่าวจัดอยู่บริเวณลานอิฐแดง ข้างหอประชุมใหญ่ ด้านหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นับเป็นตลาดนัดที่ไร้ระบบอย่างแท้จริง กลางมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เป็นตลาดนัดที่ไม่กำหนดขอบเขต รุกรามขยายตัวไปทั่ว ไม่มีระเบียบ สกปรก จะล้างหม้อไหถ้วยชามตรงไหนก็ได้ จะตั้งกะทะทอดไก่ตรงไหนก็ได้ พ่อค้าแม่ขายเสรีภาพที่จะประกาศอิสรภาพอย่างไรก็ได้
            การดำเนินการเคลื่อนย้ายไปอยู่บริเวณด้านข้าง หลังโรงอาหาร ทางด้านข้างคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้านหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์ และตรงไปที่จอดรถคณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีจำนวนร้านจำกัดเหมาะสมกับพื้นที่ จัดเต้นท์ 3Í3 เมตร ให้ทุกร้านค้าอยู่ในขอบเขตของตนเอง (ห้ามพ่อค้าแม่ขายประกาศอิสรภาพ) ต้องรักษาความเป็นระบบระเบียบ ต้องรักษาความสะอาดให้สมกับเป็น ตลาด” อยู่ในมหาวิทยาลัย ชาว มศว ต้องทำได้และมีระเบียบวินัย
            มหาวิทยาลัยได้รับแรงต่อต้านมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิการบดี พ่อค้าแม่ขายเข้าชื่อประท้วง ขอเข้าพบ ครูอาจารย์และบุคลากรไม่เห็นด้วยมากมาย ผู้สูงอายุหลายท่านไม่เห็นด้วย ผู้รับผิดชอบชาว มศว ก็มีปัญหาที่จะจัดระบบระเบียบใหม่
            สังคมไทยเป็นสังคมที่ติดกรอบความเคยชิน ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ก็ขอต่อต้านไว้ก่อน เพื่อรักษา ความเคยชิน” รักษา “ความสุขสบาย” ไว้ก่อน
            เมื่อมหาวิทยาลัยดื้อเรื่องนี้ วันนี้ ตลาดนัด มศว ได้กลายเป็นต้นแบบไปสู่ตลาดนัดสัญจร “Mobile Market” โดยทั่วไป กอปรกับพื้นที่ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท อโศกมนตรี เป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติ พหุชาติ พหุวัฒนธรรม อยู่อาศัยมากมาย ตั้งแต่อโศกมนตรีจนถึงเอกมัย ทำให้ราคาที่ดินในตลาดธุรกิจสูงลิ่วอย่างไม่น่าเชื่อ ชาวต่างชาติมากมาย ญี่ปุ่น เกาหลี แขก ฝรั่ง แม่บ้านต่างชาติ นักธุรกิจมากมายเหล่านั้น กลายเป็น ขาประจำ” ของ SWU Mobile Market
            พ่อค้าแม่ขายตื่นเต้นยินดียิ้มแย้มแจ่มใสเพราะข้าวของขายดี ราคาแพงตามดีมานด์และซัพพลาย ค่าพื้นที่ราคาถูกมาก ต่างบอกต่อๆกันไป ใครกลับประเทศชาติของเขาก็บอกคนที่จะเข้ามาใหม่ จนวันนี้เราเรียกกันว่า ตลาดนานาชาติ” อาจจะเติมคำว่า มศว” เข้าไปด้วยก็ได้ เมื่อถึงวันพฤหัสบดี รถราและผู้คนบริเวณนั้นจะพลุกพล่านวุ่นวาย หอบข้าวหิ้วของกันพะรุงพะรังสนุกดี
            เมื่อลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” เสร็จสมบูรณ์ช่วงกลางปี 2553 ตามแนวคิดที่จะจัดพื้นที่เดิมให้เป็น Academic Zone ที่สงบ สะอาด ประณีต ก็จำเป็นต้องย้ายตลาดนัดวันพฤหัสบดีไปสู่ลานอโศกมนตรี กว้างขวาง งดงาม สะอาด พื้นหินแกรนิต ขยายจำนวนร้านได้อีกมาก ผู้ซื้ออีกมากมายแถบนั้น ซื้อขายกันให้สนุกสนาน และต้องเป็นระบบระเบียบและสะอาดเรียบร้อย ทำความสะอาดขัดถูหลังเลิกยิ่งกว่าเดิม ก็หวังว่าเราจะไม่ติดยึด “ความเคยชิน” ที่ไม่พัฒนาต่อไปอีก
            โปรดเฝ้ารอด้วยความระทึกใจ

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009