Current Articles | Categories | Search | Syndication

วงดุริยางค์ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีเป็นจิตวิญญาณและรสนิยมของทุกชาติทุกภาษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิพนธ์ไว้ในเวนิชวานิช ความตอนหนึ่งว่า “ชนใดไม่มีดนตรีการ ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่ ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ” แม้พระองค์จะทรงตำหนิอย่างรุนแรง แต่ท้ายที่สุดก็ทรงเชิญชวน “ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”

ดนตรีย่อมมีความงดงามไพเราะหลากหลาย ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละเชื้อชาติ ความไพเราะของสุดยอดฝีปากขลุ่ยเพียงเลาเดียว กับสุดยอด Symphony Orchestra เครื่องดนตรีนับด้วยร้อยชิ้น ก็ไม่ต้องเปรียบเทียบจัดอันดับใดใด

Symphony Orchestra เป็นดนตรีจากวัฒนธรรมตะวันตก เป็นพัฒนาการจากการบูรณาการเครื่องมือและเสียงดนตรี ทั้งเครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องตี ให้มีความผสานกลมกลืน แสดงคุณภาพของเสียงดนตรีระดับยอดเยี่ยม ทั้งประกอบการแสดงและไม่ประกอบการแสดง การบริหารจัดการวงออร์เคสตราที่มีเครื่องดนตรีและนักดนตรีนับด้วยร้อย ต้องอาศัยการประพันธ์เพลงโดยคีตกวีที่ยอดเยี่ยม ซับซ้อน ประณีตบรรจง ต้องอาศัยนักดนตรีระดับคุณภาพ มีการฝึกซ้อมอย่างเชี่ยวชาญ แม่นยำ ผู้อำนวยเพลงหรือคอนดัคเตอร์ที่เก่งกาจ สถานที่การแสดงที่มีระบบซับเสียง ระบบเสียงที่มีมาตรฐาน งบประมาณ การจัดการวงที่มืออาชีพ ปัจจัยเหล่านี้ย่อมท้าทายอย่างแน่นอน

ทางด้านดนตรีแล้ว ต้องยอมรับว่ากองทัพเรือให้ความสำคัญและมีบทบาทสืบเนื่องมา มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งนั่นหมายถึงว่า มหาวิทยาลัยได้มีรสนิยมทางด้านนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับ ความรู้สึก” นอกเหนือจากความรู้ด้วย

สังคมไทยก็มีวง Bangkok Symphony Orchestra ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา วงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงของเยาวชนไทย วงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เข้มแข็งเช่นนี้ เราต้องยอมรับว่า วันนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าสำนัก ดร.สุกรี เจริญสุข ก้าวล้ำหน้าไปไกลมาก ตลอดช่วงเวลากว่า 20 ปี ที่ต้องต่อสู้ ดีใจและเสียใจ วันนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ติดอันดับในระดับสากล และหนึ่งใน Symphony Orchestra ระดับมาตรฐานในเอเชีย ก็ต้องชื่นชมยินดีแทนประเทศไทยด้วย โชคดีของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยมหิดล คุณหมอและนักวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง

มศว ได้มีพัฒนาการทางดนตรีทั้งสากลและไทยมานานมาก ได้พยายามพัฒนาวงออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3-4 ปี วันนี้เข้มแข็งขึ้นมากแล้ว ก็วาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งใน 2-3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีรสนิยมและมี ความรู้สึก” ทางด้านนี้ และก็วาดหวังว่าเราอาจจะร่วมมือกันพัฒนา โรงเรียนดนตรี มศว ให้เกิดขึ้นและก้าวหน้าต่อไป

โปรดติดตามอย่างระทึกใจ

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009