Current Articles | Categories | Search | Syndication

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย”

 วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยได้กราบทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินอย่างต่อเนื่องสืบมา จนถึงครั้งที่ 23 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง” ก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 21 และ 22 ก็นับได้ว่าพระองค์ทรงมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก ครั้งที่ 21 วันที่ 28 มกราคม 2551 เสด็จพระราชดำเนิน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 22 วันที่ 28 มกราคม 2552 เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทั้ง 2 แห่ง เป็นภารกิจใหม่ของมหาวิทยาลัยของเรา

การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ (ครั้งที่ 23) เป็นการเสด็จมายัง เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย” ซึ่งเพิ่งสร้างและจัดการแล้วเสร็จ ทันเวลาเสด็จพระราชดำเนินอย่างมหัศจรรย์ยิ่ง คณะทำงานทุกคน ทุกหน้าที่การงาน ต่างทุ่มเทเสียสละเหนื่อยยากทุกหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ อย่างเหลือเชื่อ พร้อมทั้งมีทีม “เหยี่ยวราตรี” ที่หมุนเวียนทำงานไม่รู้หลับนอน ก่อสร้าง ถมดิน ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ เตรียมงานพิพิธภัณฑ์ ประดับไฟ นิทรรศการ จัดดอกไม้ พิธีการ พลังร่วมยอดเยี่ยม

ต้นลำดวนขนาดยักษ์แต่ละต้นน้ำหนักตันกว่า รถเครนยกข้ามไปลง 4 ช่อง กลางลานเรือนไทย หนาหนักมาก ถ้าไม่ได้บริษัทก่อสร้างที่มีน้ำใจมาช่วยดำเนินการ เป็นไปไม่ได้ แล้วเสร็จตีสอง ต้นพิกุล ต้นราชพฤกษ์ ขนาดใหญ่หลายสิบต้นรอบอาคารเรือนไทย ดำเนินการตีหนึ่งถึง 8 โมงเช้า นี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำที่เราต้องเข้าใจและมีน้ำใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินก่อนเวลา ก่อนบ่ายสี่โมงเย็นเล็กน้อย ด้วยพระองค์จะต้องรีบเสด็จกลับเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินลงลอยพระประทีปหน้าศิริราชพยาบาล

ชาว มศว ชาวจังหวัดนครนายก ผู้มีเกียรติ นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต รอรับเสด็จพระราชดำเนิน เนืองแน่น ทั้งบนอาคารเรือนไทยและทั่วบริเวณ ประณีตสวยงาม ทั้งชุดปกติขาว ชุดไทย และชุดสุภาพ การระดมสวมชุดไทยและผ้าไทยใน มศว ได้รับการชื่นชมและขยายบทบาทออกไปอย่างกว้างขวาง

พิธีการได้เริ่มขึ้นอย่างงดงาม วงขับร้องประสานเสียงขับร้องและบรรเลงเพลง “ธ เมตตา” ถวายรายงาน ถวายผลงานวิจัย เสด็จพระราชดำเนินชมนิทรรศการ ภูมิวัฒนธรรม 9 ภูมิปัญญาไทย การแกะสลักผลไม้ ห้องสมุดภูมิปัญญาไทย

เสด็จพระราชดำเนินทรงพิณพาทย์เอก 2 เพลง โหมโรงมหาราช และแขกลพบุรีที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์เอง ทรงเสวยพระกระยาหารเย็น พระกระยาหารจากกองทัพเรือ ระหว่างดนตรีไทยบรรเลงต่อเนื่อง พระองค์เสวยได้มาก เสวยไอศกรีมที่เย็นและแข็งมาก ระหว่างเสวยได้มีพระราชดำรัสมากมายเป็นการส่วนพระองค์ และเป็นมงคลแก่ชาว มศว ทั้งสิ้น

เสด็จลงหน้าเรือนไทย ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ระหว่างนั้นวงดุริยางค์ออร์เคสตราแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรเลงเพลงอย่างไพเราะอยู่ใต้อาคารเรือนไทย

เสด็จลงศาลาท่าน้ำ สระประกายแก้ว” ทรงลอยพระประทีป ทอดพระเนตรการร้องเพลงเรือของแม่เพลง ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ที่คณะเรือเพลงในเรือสำปั้นร่องลอยมาจากหลัง หอพระพุทธภควาวิจิตรฝั่งตรงข้าม ฝีพายและฝีแจวชาว มศว หัวท้าย มีเรือเล็กๆ อีก 2 ลำ ลอยเก็บภาพพายไปมา ไฟประดับแพรวพราว ในยามแสงสลัวและบรรยากาศเยือกเย็น งดงามนัก

พระองค์ทรงทรุดพระวรกายลงประทับนั่งกับพื้นท่ามกลางผู้เข้าเฝ้า ทรงมีพระราชานุญาตให้เรือเพลงจอดชิดท่าน้ำ และฉายพระรูปกับคณะแม่เพลงขวัญจิต ศรีประจันต์ เสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อย่ำค่ำ 6 โมงเย็น

นำความปีติมาสู่ชาว มศว อย่างหาที่สุดมิได้และมิรู้เลือน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009