งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2552  
กำหนดจัด "งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2552"
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  อ่านต่อ...

 

 นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน Minimize 
   
  

 ประกาศข่าวกิจกรรม 60ปี มศว Minimize 

งานประชุมวิชาการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ

-
สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญร่วมงาน "มศว 60 ปี : IT วิชาการ" ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.30 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานจะมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อชุมชน พร้อมเปิดตัวระบบ "คิดดี ที่ มศว" และ "คิดดี ที่ สสวท." นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการ แสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงาน และกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ  อ่านต่อ...
 

งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2552

-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์เก่า บุคลากรเก่า และผู้มีศรัธาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านร่วมงาน กิตติกรรมประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 60 ปี ศรีสง่ามหานคร "จุดเปลี่ยน มศว" 28 เมษายน 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 นี้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.   อ่านต่อ......

 
   
  

 ข่าวเด่น มศว 60 ปี Minimize 

มศว 60 ปี : IT วิชาการ

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดงานประชุมวิชาการ "มศว 60 ปี : IT วิชาการ" ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552

โครงการเรียงร้อยถ้อยวาจาในเนื้อหาวิทยาศาสตร์

...

ปีที่ 61 ของ มศว

...

   
  

 คณะ & วิทยาลัย Minimize 
   
  

 ผู้เยี่ยมชม          Minimize 
   
  

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009